Locatie: Nijmegen
Ontwerp: 2013.27
Uitvoering: 2015-2016
Opdrachtgever: Particulier
Aannemer: De Vree en Sliepen, installaties Van Ommeren
Fotografie: Paul Kozlowski