Bureau

Over ons

RDM Architecten, sinds 1996

RDM Architecten startte in 1996 door een overname van het bureau van Joep Rootinck door Sven Dyckhoff en Jan-Bart van der Meer. ‘Rootinck Dyckhoff Van der Meer’ Architecten werd al vrij snel omgedoopt tot ‘RDM Architecten’ en verhuisde naar Nijmegen. Na een samenwerking van tien jaar werd het bureau in 2006 voortgezet door Jan-Bart van der Meer.  Samen met een team toegewijde professionals werkt RDM architecten aan uiteenlopende projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de omgeving.

RDM Architecten zoekt evenwicht.

Evenwicht en rust in het dynamische spanningsveld  van regelgeving, budgetten, programma’s, esthetische wensen en functionele eisen. We maken  heldere en schijnbaar eenvoudige ontwerpen.  Architectuur moet mooi verouderen en tegelijk mee kunnen veranderen met de wereld om zich heen. Robuust en flexibel.

We maken kwalitatief hoogwaardig en goed gedetailleerde oplossingen,  slimme indelingen, fijne ruimten, comfort, zijn bewust van materiaalgebruik en hebben oog voor mens en milieu. Om dit niveau te waarborgen verzorgen wij de technische uitwerking van de projecten en bewaken we tijdens de realisatie van het project de kwaliteit, planning en budget door met u als directievoerder op te treden.

Jan-Bart van der Meer heeft jarenlange ervaring als architect-deskundige in verschillende commissies voor ruimtelijke kwaliteit en staat geregistreerd in het architectenregister.

Medewerkers

Jan-Bart van der Meer

Architect

Michel van den Born

Technisch ontwerper

Joost Heijkers

Technisch ontwerper

Bob

Snuffelstagiair

Werkwijze

1. Vrijblijvende Intakegesprek

Tijdens een eerste gesprek staan de wensen en het budget van de opdrachtgever centraal. Er wordt een eerste aanzet gedaan voor het opstellen van een programma van eisen. Denk hierbij aan oppervlakten, de functies (ruimten) en relatieschema’s. Aan de hand van  referentieprojecten wordt een ‘beeldgevoel’ bepaald. Nagegaan wordt wat omschreven is in het bestemmingsplan, de welstandsnota en eventuele beeldkwaliteitsplannen.

2. Schetsplan

Met bovenstaande informatie wordt tegen een vooraf bepaald honorarium een schetsplan gemaakt hetgeen een vertaling is van programma, budget en uitstraling. Desgewenst wordt dit plan middels een vooroverleg aan de betreffende gemeente voorgelegd om zekerheden op te bouwen voor het vervolgtraject.

3. Ontwerpfase

Aan de hand van het schetsplan wordt een aanzet gemaakt voor het verder uitgewerkte ontwerp. Dit gebeurt middels handmatige schetsen en computer 3D beelden. Het ontwerp bestaat uit gevels, plattegronden en doorsneden en 3D modellen. In een paar gesprekken zal het ontwerp verder aangepast en uitgewerkt worden. Tijdens de ontwerpfase wordt een aanzet gedaan voor materialisering en installatieconcepten.

4. Aanbesteding

Als de aanvraag omgevingsvergunning is gedaan kan er bij aannemers een uitvraag worden gedaan om vrijblijvend een offerte uit te brengen. Daarvoor wordt er nog aanvullend tekenwerk verricht en een technische omschrijving gemaakt. Een technische omschrijving beschrijft het bouwwerk, garanties, materialen, voorwaarden, betalingstermijnen etc. etc. Met dit pakket van tekeningen en de technische omschrijving kunnen de aannemers een prijsopgave doen.  In deze fase bepalen we ook met elkaar wat door de aannemer wordt uitgevoerd of welke onderdelen door derden of in eigen beheer worden verzorgd. Het selecteren van aannemers gebeurt in gezamenlijk overleg.

5. Selectie aannemer

De offertes worden beoordeeld door de architect en de meest gunstige aanbieding (economisch, tijd, voorwaarden)  wordt met elkaar bepaald. De aannemingsovereenkomst wordt opgesteld en getekend.

6. Uitvoering

De uitvoering van de bouw kan starten. In deze fase dienen de toe te passen materialen definitief bepaald te worden. Afhankelijk van de werkwijze van de aannemer verzorgt de architect nog tekenwerk voor de uitvoering en de productie. De architect controleert het tekenwerk van de aannemer en keurt de materialen.

7. Bouwbegeleiding

De architect heeft de ervaring om de bouw te begeleiden tijdens de bouwperiode. De architect controleert niet alleen de bouw, maar zit bouwvergaderingen voor, maakt verslagen, controleert rekeningen en koppelt terug naar de opdrachtgever.

8. Oplevering

Op het tijdstip dat het bouwwerk gereed is wordt deze opgeleverd aan de opdrachtgever. Een afgesproken tijd daarvoor vindt een vooroplevering plaats. Als de punten die geconstateerd zijn grotendeels zijn verholpen kan de oplevering plaatsvinden. Er wordt een proces verbaal van oplevering opgesteld. Als iedereen zich kan vinden in de oplevering wordt de sleutel overhandigd en is het bouwwerk eigendom van de opdrachtgever.

Bij professionele opdrachtgevers is de DNR 2011 (herzien juli 2013) van toepassing.
Bij particuliere opdrachtgevers hanteren we de CR 2013.